Om MS Engineering A/S

MS Engineering A/S blev startet i 2001 som konsulentfirma inden for skibsteknik, maskineri og rørsystemer. Grundlaget for firmaet var Morten Sandvejs erfaringer fra danske værfter og skibskonsulentfirmaer. Herunder arbejde i USA for den amerikanske flåde og i Japan for Hitachi Zosen.

I 2003 blev agenturfirmaet SL Consultant opkøbt og herefter blev markedsføring og salg af tekniske produkter til marinebranchen hovedaktiviteten i MS Engineering A/S. Konsulentforretningen blev gradvist afviklet i løbet af det følgende år.

Nyt princip for agenturforretningen

I forbindelse med overtagelsen af agenturerne blev der indført et nyt princip for kontakten mellem kunde og producent. Kunde og producent skulle føres sammen så der kan handles direkte. Dette markerede et brud med den hidtidige praksis hos SL Consultant og visse andre agenturfirmaer.

Åbenhed er vejen frem

Den nye praksis med åbenhed og direkte kontakt giver større tilfredshed hos kunder og producenter. Det handler om lavere priser og direkte adgang til eksperter og tekniske oplysninger. MS Engineering A/S skaber kontakten og er ansvarlig for en ordentligt sagsbehandling og en fair handel.

Morten Floyd Sandvej

“Manden skal have sit skib!”

(Underforstået hurtigst muligt. Citat ukendt værftsarbejder)